FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Tak można ale jedynie do krajów Unii Europejskiej jednak należy o takim fakcie powiadomić wypożyczalnię w momencie podpisywania umowy najmu. Wyjazd poza granicę Unii Europejskiej jest całkowicie zabroniony.

Klient wynajmuje pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa i z pełnym oddaje pojazd.

Kaucja jest zabezpieczeniem na wypadek spowodowania przez najemcę dodatkowych kosztów podczas trwania wynajmu. Może być w formie gotówki, przelewu, jak również w formie blokady na karcie kredytowej ( płatniczej ). Na karcie kredytowej klienta dokonywana jest preautoryzacja blokująca środki na poczet kaucji, która później jest kierowana do zwolnienia, gdy podczas wynajmu nie powstały żadne dodatkowe koszty i przy oddaniu pojazdu jest zwracana w tej samej formie i wysokości w jakiej została pobrana.

Przede wszystkim konieczne jest prawo jazdy potwierdzające uprawnienia do kierowania samochodem. Potrzebny będzie również drugi dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport. W przypadku wynajmu na firmę wymagane jest okazanie dokumentów firmy, wraz z podaniem danych do wystawienia faktury VAT, oraz jeśli osoba odbierająca pojazd nie widnieje w dokumentach rejestracyjnych firmy, zobowiązana będzie do okazania stosownego upoważnienia do odebrania samochodu.

Tak, jednak konieczne jest zgłoszenie tego faktu w momencie wynajmu pojazdu i przedstawienie dokumentu tożsamości i ważnego prawa jazdy dodatkowego kierowcy. Dane drugiego użytkownika zawsze muszą być zapisane w umowie najmu, co musi być potwierdzone podpisem każdego z kierowców.